Visie & Inhoud

Vanuit onze ervaringen als adviseurs en opleiders onderkennen wij het belang van kennisoverdracht om veilig en gezond gedrag te stimuleren. We zien e-learning als een instrument om dit te realiseren op een laagdrempelige manier, onafhankelijk van plaats en tijd.

Kijkend naar de bestaande kennisinfrastructuur binnen branches en bedrijven ligt de kern van de opdracht niet bij de inhoud. Er is immers voldoende informatie, kennis en ervaring over arbeidsomstandigheden in verschillende werkvelden. De kern ligt ook niet bij de technische realisatie. De techniek is voldoende verder ontwikkeld, er zijn meerdere Learning Management Systemen op de markt die het mogelijk maken om een e-learningmodule in te ontwikkelen.

De kern van PreventieAcademie.com ligt naar onze mening in het ontwerp van een module die aansluit bij de beoogde doelgroep. Dat ontwerp berust op drie pijlers die hieronder worden toegelicht.

 1. Model van ‘willen-weten-snappen-toepassen’.

Dit model vertegenwoordigd voor ons een kernwaarde. Elke vorm van kennisoverdracht bevat de volgende elementen:

 • Willen – gemotiveerd worden en zijn om iets te leren over het onderwerp
 • Weten – overdracht van informatie
 • Snappen – het verwerken van de informatie tot kennis en inzicht
 • Toepassen – het omzetten van kennis en inzicht in handelen.
 1. Leerstijlen variëren

We gebruiken daarbij het veelgebruikte model van Kolb. De leerstijlen van mensen zijn grosso modo in te delen in vier verschillende stijlen. Ons leerprogramma varieert in leerstijlen om zo te voldoen aan de natuurlijke variatie die zit in elke deelnemerspopulatie.

 • Doener
 • Bezinner
 • Denker / theoreticus
 • Beslisser / pragmaticus
 1. Leeropbrengst maximaliseren

Learning piramidDe leeropbrengst neemt toe naarmate de leervorm actiever is. In het algemeen neemt de leeropbrengst toe van lezen, luisteren, kijken, demonstratie, discussie voeren en doen (zie Figuur 1).

Ook vormen van Blended-learning, waarbij groepsbijeenkomsten of praktische oefeningen worden gecombineerd met de module, bieden de mogelijkheid om alles uit onze dienst te halen.

Deze drie pijlers vormen de basis van onze visie. Telkens anticiperend op de samenstelling, het kennisniveau en het gedrag van de beoogde doelgroep. Door daarop het materiaal zodanig om te vormen dat het aansluit op de cursist en leidt tot kennisoverdracht.

 

Werkwijze

Fase 1: Ontwerp en inhoudelijke ontwikkeling

 • Verzamelen van alle relevante informatie (bijvoorbeeld uit een arbocatalogus).
 • Formuleren van randvoorwaarden ten aanzien van inhoud: wat wil, weet, snapt en kan de deelnemer na het doorlopen van de e-learningmodule.
 • Formuleren van randvoorwaarde voor deelnemersregistratie.
 • Ontwikkelen van inhoud (informatie, werkvormen, toetsen).
 • Verzamelen en ontwikkelen van beeldmateriaal.
 • Ontwerp van de deelnemersregistratiemodule (type gegevens, bewijs van deelname).
 • Pre-test bij beperkte groep van het ruwe materiaal en bijstelling materiaal.
 • Vaststellen ontwerp.

Fase 2: Realisatie e-learning module

 • Ontwikkelen van de e-learning module

De e-learning module wordt ontwikkeld binnen het technisch platform van onze samenwerkingspartner aNewSpring.

 • Testen van de module.

Testen gebeurt door ons en de opdrachtgever.

 • Vormgeven van de module

De vormgeving van onze modules kan volledig worden aangepast aan uw wensen en verwachtingen.

 • Vrijgave van de module

Fase 3: Gebruiksfase

In deze fase zullen we jaarlijks, indien gewenst, een gebruiksrapportage maken.

 

Organisatie van E-learning projecten

PreventieAcademie.com is een formule van Josje Salentijn en Theo-Jan Heesen waarin zij gezamenlijk trainingen ontwikkelen en aanbieden in een interactieve omgeving. PreventieAcademie.com werkt samen met aNewSpring. Dit bedrijf biedt het technische platform waarin de trainingsmodule wordt ontwikkeld.

Al met al staat PreventieAcademie.com garant voor maatwerk, innovatief denken en expertise op het gebied van veilig en gezond werk. Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact op via info@preventieacademie.com.